Vytlačiť

 Názov: Od čiarového kódu k RFID a ďalej
Autor: GS1 Slovakia
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2007, str. 46 – 47
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá čiarovým kódom a jeho históriou, pričom autor poukazuje na jeho nevyhnutnosť. Osobitná pozornosť je venovaná RFID a EPC. V ostatnej časti príspevku sú analyzovaná realizované projekty.
Kľúčové slová: kód, RFID
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2007