Názov: Kompaktní systém i pro záchranáře od firmy ATLAS Europe
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 10/2007, str. 52
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok predstavuje informačný systém ATLAS Europe. V prvej časti príspevku je analyzované zloženie systému a popísaný systém práce zariadenia. V ostatnej časti príspevku je analyzované poslanie systému a možnosti jeho využitia v cestnej doprave. 
Kľúčové slová: navigácia, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2007