Vytlačiť

 Názov: Keine Containersicherheit ohne intelligent vernetzte IT. (Žiadna bezpečnosť kontajnera bez inteligentnej siete IT).
Autor: Heiko Müller, brémska firma HEC
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5, Oktober 2007, s. 9
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756  
Jazyk: nemecký
Anotácia: Globálny kontajnerový boom prináša so sebou tiež nebezpečenstvá. Medzinárodné tovarové toky môžu byť narušené po teroristických zámeroch, čo by mohlo mať dramatické závery pre svetové hospodárstvo. Na základe toho vypracovala brémska firma HE štúdiu o IT - podpora riešení na bezpečnú kontejnerovú prepravu. Pred nedávnom firma HEC vypracovala štúdiu disponovateľnej technológie ako je elektronická pečať na báze RFID (eSeal, Smart Seal a Smart Container). Okrem toho tiež brali do úvahy koncept aktuálneho bezpečnostného a minitorovacieho riešenia. 
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: november 2007