Vytlačiť

 Názov: E-Logistik in der Wirtschaftsförderung. (E-logistika v podpore hospodárstva).
Autor: Dieter Voß, manažér inovácií v BIG
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5, Oktober 2007, s. 12
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Bremer Investitions-Gesellschaft (BIG) Brémy podporuje ekonomiku logistiky podnikania s veľkým počtom ponúk. Ťažiskom je E-logistika, teda nasadenie informačných a komunikačných technológií na plánovanie, riadenie a kontrolu tovarov, informačných  a peňažných tokov (cash flow) v priebehu celkovej tvorby hodnôt v reťazci.
Kľúčové slová: logistika podnikania, E-logistika, informačné a komunikačné technológie, plánovanie, riadenie a kontrola, cash flow, tvorba hodnôt, reťazec.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: november 2007