Vytlačiť

 Názov: Je investícia do komplexného informačného systému investíciou do budúcnosti spoločnosti?
Autor: Ing. Dušan Šarík
Zdroj: Zborník príspevkov z 10. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2007; str. 124 – 128  
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-774-3
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje informačný systém Prytanis a jeho jednotlivé moduly: Ekonomika, Personalistika a mzdy, Doprava, Obchod, Zákazky, Logistika a Administrátor. V ostatnej časti príspevku sa autor venuje zabezpečeniu spoľahlivosti prevádzky informačného systému.   
Kľúčové slová: informačný, systém, aplikácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007