Názov: Vozidlá pod drobnohledem
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 12/2007, str. 54
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok predstavuje systém na sledovanie vozidiel prostredníctvom GPS. V príspevku je predstavený softvér ATLAS Europe, ktorý umožňuje v cestnej doprave sledovanie vozidiel. V ďalšej časti príspevku sú predstavené funkcie softvéru.
Kľúčové slová: systém, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008