Vytlačiť

 Názov: PACCAR zahájil výstavbu distribučného centra dílu v Budapešti
Autor: lan
Zdroj: Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, č.49/2007, str.5
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s.r.o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Spoločnosť PACCAR v blízkosti maďarskej Budapešti položením kameňa zahájila výstavbu svojho nového Distribučného centra dielov (Parts Distribution Cnter – PDC). PACCAR zastrešuje výrobcov nákladných vozidiel značiek Kenworth, Pterbit a DAF. Poskytuje tiež finančné služby a informačné technológie a v súvislosti so svojou hlavnou obchodnou činnosťou dodáva náhradné diely pre nákladné automobily.  
Kľúčové slová: distribučné centrum, informačné technológie
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: január 2008