Vytlačiť

 Názov: Virtuální kanál v systému sledování Atlas Europe
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 1/2008, str. 39
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok predstavuje komplexný systém sledovania vozidiel Atlas Europe. V prvej časti príspevku je popísaná hlavná úloha systému. Ďalšia časť popisuje hardvérové potreby systému. Ostatná časť poukazuje na možnosti použitia analyzovaného systému.
Kľúčové slová: monitorovanie, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2008