Vytlačiť

 Názov: Systém elektronického mýta v mestách ako služba IDS
Autor: Ing. Ján Ondruš
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2008, str. 19
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje mestské mýto, metódu schopnú priaznivo a operatívne ovplyvňovať nielen automobilovú dopravu, ale taktiež ďalšie funkcie v meste. V príspevku autor v prvej časti popisuje mestské mýto a dôvody jeho zavedenia. Ostatná časť príspevku sa venuje hlavným prekážkam zavedenia tohto mýta v mestách a podrobne je popísaná technológia EFC.
Kľúčové slová: mýto, mesto, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2008