Vytlačiť

 Názov: Téma – komunikácia v doprave
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 8/2008; str. 58 - 63
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o sériu príspevkov zaoberajúcich sa komunikáciou v doprave. V prvej časti je venovaný priestor systému Dynafleet, v ostatnej časti je rozoberaná problematika úspory nákladov. Ďalej sa séria príspevkov venuje systémom EMTruck a Transics. Ostatná časť sa venuje satelitnej navigácii.   
Kľúčové slová: softvér, navigácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2008