Vytlačiť

 Názov: Kompetencie i zodpovednosť budú jasnejšie
Autor: Ing. Slávka Hartelová
Zdroj: Železničný semafór, 5/008, s. 9.
Vydavateľ: Generálne riaditeľstvo Železníc SR
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Podnikové stratégie v každej spoločnosti určujú podobu jej obchodných procesov. Tie pre svoje fungovanie potrebujú informačné služby, a tým sa určuje charakter požiadaviek na ne. Nástrojom v podmienkach ŽSR sú dohody SLA – Service Level Agreement, v ktorých sú špecifikované podmienky poskytovania služby a tiež práva a povinnosti poskytovateľa i užívateľa. Cieľom je, aby sa správnym nastavením kompetencií zamestnancov a uzatvorením dohôd o úrovni poskytovaných služieb plne zaistila funkčnosť všetkých systémov.
Kľúčové slová: stratégia, kompetenicie zamestnancov, organizačná jednotka
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: jún 2008