Vytlačiť

 Názov: Satelity otvoria dvere vývoju
Autor: Ján Ondruš
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 1/2008, str. 36 – 37
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku zdôrazňuje narastajúci význam satelitnej navigácie najmä v civilnej komerčnej sfére s dôrazom na dopravu. V stručnosti popisuje základnú skladbu európskeho navigačného systému Galileo, identifikuje výhody Galilea oproti existujúcim navigačným systémov a v závere uvádza príklady praktického využitia tohto systému v cestnej doprave.
Kľúčové slová: satelitná navigácia Galileo, GPS, Glonass
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, PhD., KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2008