Vytlačiť

 Názov: Identifikácia zdravotníckeho materiálu
Autor: Ladislav Jančo
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 6/2008, str. 18
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na výraznú odlišnosť zdravotníckeho materiálu z hľadiska veľkosti, zloženia materiálu, použitia a pod. V prvej časti príspevku autor uvádza, že nie každý zdravotnícky materiál je postačujúce označiť rovnakým objemom informácií. Analyzuje technológie označovania používané v zahraničí. V ostatnej časti príspevku sa autor venuje technológiám RFID a GTIN označovania materiálu.
Kľúčové slová: označovanie, identifikácia, zdravotníctvo
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2008