Vytlačiť

 Názov: Logistika sa nezaobíde bez sofvérovej podpory
Autor: Norbert Vrabec
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 6/2008, str. 20 - 21
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá softvérovou podporou vo farmaceutickom zásobovaní. Autor v príspevku v prvej časti uvádza analýzu praktických skúseností a predstavuje rôzne platformy softvérov. Ďalšia časť prezentuje výhody informatizácie v oblastiach kategorizácie, komunikácii, usporiadania a objednávania. Súčasťou príspevku sú analýzy nasledujúcich systémov: PharmNet I, PharmNet II, NRSYS a Nautilus.
Kľúčové slová: softvér, zdravotníctvo, objednávania
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2008