Vytlačiť

 Názov: Vychystávací karuselový sklad s RFID
Autor: Ing. Vladimír Ježek, CSc.
Zdroj: Logistika 2, 2006, 18 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Realizácia technológie RFID vo vychystávacom sklade zásielkoveho podniku Witt v Weidene (SRN) preukázala spoločnosť SSI Schafer ako generálny dodávateľ svoju kompetentnosť pri riešení komplexného projektu s najmodernejším systémom a identifikačnou technikou. Príspevok ponúka pohľad na zavádzanie modernej technológie RFID v sklade podniku.
Kľúčové slová: sklad, projekt, karusel, technológia RFID, identifikačná technika
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: júl 2008