Vytlačiť

 Názov: 10 Gigabit Ethernet už aj v chrbticovej sieti železníc
Autor: redakcia časopisu
Zdroj: Železničný semafór, 6/2008, s. 9.
Vydavateľ: Generálne riaditeľstvo Železníc SR
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Železničné telekomunikácie už dlhodobo zaznamenávajú rastúci dopyt po vyšších prenosových rýchlostiach, ktorý súčasné kapacity telekomunikačnej infraštruktúry ŽSR nedokážu uspokojiť. Krokom k vyriešeniu tohto problému je nasadenie technológie 10 Gigabit Ethernet, ktoré poskytne dostatočnú kapacitu pre chrbticovú sieť a umožní postupné zlučovanie súčasných infraštruktúr. Pri tomto zvyšovaní prenosovej kapacity boli využité produkty spoločnosti CISCO. Prvou trasou je spojnica Bratislava – Zvolen – Košice – Čierna nad Tisou.
Kľúčové slová: Ehternet, dátová komunikácia, informačný systém,
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: júl 2008