Vytlačiť

 Názov: Implementácia releových zabezpečovacích zariadení v systéme ERTMS/ETCS  (Implementation of relay section blocks in the ERTMS/ETCS system)
Autor: Jerzy Mikulski – Jakub Młyńczak.
Zdroj: EURNEX-Žel 2008 – zborník príspevkov (1. diel), s. 161-168.
Vydavateľ: EDIS Žilina
Jazyk: Anglický
ISBN: 978-80-8070-853-5
Anotácia: Autori článku popisujú možnosti vzájomnej súčinnosti releových zabezpečovacích zariadení používaných v Poľsku s úrovňou 1 a 2 systému ERTMS/ETCS ktorý sa na poľských železniciach má aplikovať. Popisujú funkčnosť releových zabezpečovacích zariadení ktoré využívajú pevnú dĺžku traťových oddielov a tiež zariadení využívaných systéme ERTMS/ETCS, ktoré využívajú premenlivú dĺžku traťových oddielov pomocou tzv. „balíz“.
Kľúčové slová: ERTMS, block system, balises switchtables, coders,
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: júl 2008