Vytlačiť

 Názov: Nový IS Českých drah pro řízení provozu nákladních vozů
Autor: redakcia (lg)
Zdroj: Logistika 3, 2006, 48 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Strategickým zámerom Českých dráh je racionalizácia základných činností v nákladnej preprave. Do procesu hospodárenia s nákladnými vozňami zasahuje omnoho viac faktorov ako v minulosti. Jedná sa predovšetkým o požiadavky zákazníkov na vyššiu kvalitu, spoľahlivosť, rýchlosť a prepravy načas (JIT). Preto bolo rozhodnuté o riešenie a zavedenie špecializovaného informačného systému ÚDIV – Ústredné dirigovanie vozňov.
Kľúčové slová: proces riadenia prevádzky nákladných vozňov, kvalita riadenia, rozhodovanie, kontrola, požiadavky na prepravu, beh vozňa v prázdnom stave, informačný systém ÚDIV, prihláška nakládky
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: august 2008