Vytlačiť

 Názov: Být stále v obraze
Autor: redakcia (jež)
Zdroj: Logistika 4, 2006, 18 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Firma Schenker svoju činnosť v oblasti zasielateľských služieb neustále zdokonaľuje: údaje objednávok priebežne spracováva digitálne a informácie zákazníkom doručuje včas. Je prvou firmou v oblasti logistických služieb, ktorá svojim obchodným partnerom môže ponúknuť vizuálne informácie. Tým reguluje vznik eventuálnych strát. To šetrí zákazníkom nepríjemnosti, čas a peniaze. Mimo to môže odstrániť zdroje chýb, ktoré by mohli vzniknúť.  
Kľúčové slová: fotodokumentácia, terminál, riešiteľská firma, snímanie informácií, elektronický podpis, zákaznícke centrum, riadiace centrum, prenos informácií, logistický proces 
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: august 2008