Názov: Nové možnosti pro aplikace snímačů
Autor: redakcia
Zdroj: Logistika 4, 2006, 24 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Spoločnosť PSC Inc., dcérska spoločnosť koncernu Datalogic, uviedla na trh nové produkty pre snímanie čiarových kódov: priemyslový snímač čiarových kódov PowerScan 7000 SRI, bezdrôtový Bluetooth snímač QuickScan 6500BT a stacionárny snímač Magellan 1000i. Príspevok poukazuje na to, ako tieto výrobky prinášajú nové možnosti využitia snímačov v maloobchode, veľkoobchode, distribučných centrách, kanceláriách a priemyslovom prostredí.
Kľúčové slová: snímač, čiarový kód, PowerScan 7000 SRI, QuickScan 6500BT, Magellan 1000i, prenos dát, spoločnosť PSC  
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: august 2008