Vytlačiť

 Názov: Stav a výhled využívaní RFID
Autor: redakcia (kbt)
Zdroj: Logistika 4, 2006, 46 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: V príspevku nájdeme výsledky niekoľkých štúdií zaoberajúcich sa technológiou rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID). Štúdia o stave a výhľadoch RFID medzi približne 670 nemeckými výrobnými, dopravnými, logistickými a obchodnými podnikmi priniesla rozčarovanie: iba 31% podnikov sa už dôkladne zaoberalo možnosťami použitia technológie RFID; na to sa potom väčšina rozhodla proti zavedeniu RFID.
Kľúčové slová: technológia RFID, pridaná hodnota, čiarový kód, systém číslovania, znižovanie nákladov, logistické procesy
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: august 2008