Vytlačiť

 Názov: Mobilní řízení pro terénní práci
Autor: redakcia (hč)
Zdroj: Logistika 4, 2006, 51 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Vysoký nárast objemu zákazok priviedol spoločnosť ALBI  v priebehu roku 2005 k rozhodnutiu zefektívniť systém práce obchodných zástupcov. V príspevku nájdeme cestu dosiahnutia ich cieľa prostredníctvom prechodu na mobilné riešenie Sunnysoft mAgent. Hlavným prínosom tohto riešenia je plná obojsmerná digitálna komunikácia. Obchodní zástupcovia využívajú dátové GPRS prenosy a sú tak v neustálom kontakte s centrálnou spoločnosťou, vďaka čomu majú vždy presné informácie.
Kľúčové slová: spoločnosť ALBI, Sunnysoft mAgent, obchodný zástupca, dostupnosť informácií, úspora nákladov, digitálna komunikácia
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: august 2008