Názov: Éra mobilov dodnes biznisu (ne)uškodila
Autor: Radovan Žuffa
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2008, str. 23 - 25
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá vplyv mobilnej komunikácie na logistiku. V prvej časti poukazuje na jej výhody a nezastupiteľné miesto. V ďalšej časti je spracovaná analýza operátorov v SR a ich pokrytie SR signálom. Súčasťou príspevku sú aj vyjadrenia konkrétnych firiem k mobilnej komunikácii, pričom záverom je tvrdenie o nezastupiteľnej pozícii v logistike.
Kľúčové slová: telefón, komunikácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2008