Vytlačiť

 Názov: Když selský rozum nestačí
Autor: David Čapek
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2008, str. 24-25
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje problematike business intelligence, ktorá využíva sofistikované analytické nástroje. Tieto analytické nástroje podávajú detailné informácie o aktuálnej výkonnosti organizácie a uľahčujú tak rozhodovacie procesy. Riešenia z kategórie business intelligence boli donedávna určené len pre manažérov a analytikov veľkých firiem. V súčasnosti však už nezriedka slúžia aj pre radových zamestnancov firiem, záujem o ne narastá aj v segmente stredných a menších firiem.
Kľúčové slová: business intelligence, analytické nástroje, riadenie, logistika
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2008