Vytlačiť

 Názov: Pořádek v dílech: Řízení skladu přes čárové kódy zrychlilo a zpřesnilo operace
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2008, str. 36-37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá problematikou zavedenia riadenia skladu pomocou čiarových kódov v spoločnosti ELIT Group. V centrálnom sklade tejto spoločnosti sa nachádzajú až dva milióny kusov náhradných dielov, pričom ide až o 80 000 samostatných položiek. Do konca roku 2007 boli všetky skladové operácie realizované na základe papierových dokumentov. V súčasnosti sa pre identifikáciu tovaru používa čiarový kód. Problémom zostávajú dodávatelia, ktorí nie sú schopní tovar označovať čiarovými kódmi.
Kľúčové slová: čiarový kód, identifikátor, sklad, náhradný diel
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2008