Vytlačiť

 Názov: Vážení bez obsluhy: RFID technologie zabezpečila spolehlivost a zredukovala personální náklady
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2008, str. 36-37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na aplikáciu RFID technológie pre potreby bezobslužného váženia železničných vozňov s hutníckym materiálom vo firme ArcelorMittal Ostrava. Zavedenie takéhoto systému zvýšilo spoľahlivosť a znížilo personálne náklady. Prínosy vyplývajúce zo zavedenia systému autor v článku bližšie charakterizuje.
Kľúčové slová: RFID technológia, váženie, vozeň, hutnícky materiál
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2008