Vytlačiť

 Názov: RFID realizmus: Na masové využitie si ešte počkáme
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 14/2008; str.  6 -9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje nové možnosti využitia technológie RFID predovšetkým v logistike a pri predaji rýchloobratkového tovaru. V prvej časti príspevku sú popísané efekty obchodných reťazcov, ktoré plynú z využívania RFID. Ostatná časť príspevku poukazuje na reakciu dodávateľov vo vzťahu k požiadavkám zákazníkov na technológiu RFID. V príspevku sú taktiež uvedené obmedzenia technológie.
Kľúčové slová: RFID, rádiofrekvenčná, identifikácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2008