Vytlačiť

 Názov: E-logistika-riešenia z Brém. (E-Logistics-Lösungen aus Bremen).
Autor: Jakub Piotrowski (BIBA), Dieter Voß (BIG Bremen)
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5,  Oktober 2008, s. 16-17
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Bez podpory informačných technológii už dávno nemôžu byť logistické procesy efektívne riadené a ovládané. E-logistika smeruje k tomu aby nedošlo k materiálovým škodám,  informačná technika zobrazí logistické objekty aj "Supply Chain" a odporučí prevládajúce kooperácie medzi podnikmi. V Brémach  je možné k tomu nájsť ponúkajúce sa rozdielne produkty a služby – od RFID, cez dopravnomanažérske systémy až po tovarový manažment.
Kľúčové slová: informačné technológie, logistické procesy, E-logistika, Supply Chain, RFID
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: november 2008