Vytlačiť

 Názov: Komplexně na logistiku: Spojení ERP s oborovým systémem poskytlo firmě Selectra konkurenční výhodu
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2008, str. 32-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o spojení ERP systému a špecializovaného systému vo firme Selectra do jedného funkčného celku. Kým ERP systém väčšinou nespĺňa dostatočne potreby dopravnej prevádzky a skladovania, špecializované systémy väčšinou dostatočne nepokrývajú administratívne činnosti. Výsledkom zlúčenia dvoch aplikácií je napríklad zjednodušenie hodnotenia kvality dodávateľov, zjednodušenie zadávania a riadenia objednávok do systému alebo zlepšenie riadenia obchodného tímu.
Kľúčové slová: ERP systém, špecializovaný systém, informačný systém, implementácia,  
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2009