Vytlačiť

 Názov: Komunikace přes web: Portál RPA slouží k pořádání výběrových řízení na dopravní služby
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2008, str. 58-59
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor v článku informuje o rozšírení modulárneho informačného systému pre podnikovú dopravu a logistiku firmy OLTIS o novú funkčnú časť, ktorá využíva technológiu bežného webovského portálu pre efektívnu a transparentnú komunikáciu s dodávateľmi. Zákazníkovi toto riešenie prináša skvalitnenie a zefektívnenie vnútrofiremnej komunikácie i komunikácie s dodávateľmi, ako aj zvýšenie transparentnosti vo výbere dodávateľov dopravných služieb.
Kľúčové slová: informačný systém, komunikácia, web, dopravné služby
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2009