Vytlačiť

 Názov: Představuje se RFID Competence Center
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2008, str. 28
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o iniciatíve RFID Competence Center – ide o spojenie sa piatich firiem s cieľom vyvinúť a predstaviť funkčný komplex technológií pripravených pre reálne nasadenie. Na rozdiel od doteraz teoretického prístupu k využitiu rádiofrekvenčnej komunikácie je snahou praktická aplikácia. Autor konštatuje, že aplikácia RFID nespočíva len v čipoch a čítačkách, ale aj v úzkom prepojení technických prostriedkov s informačnými systémami.
Kľúčové slová: RFID, technológia, komunikácia
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2009