Vytlačiť

 Názov: Objednávky přes hranice: Propojení systémů umožnilo dodávku ovoce a zeleniny z Čech na Slovensko
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2008, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá aplikácii informačného systému prepájajúceho cezhraničných obchodných partnerov s cieľom zvýšiť kvalitu sortimentu ovocia a zeleniny dodávaného na Slovensko z českého distribučného centra v Olomouci. Ide o technológiu Cross-Border Interface (XBI) pre prepojenie systémov, ide o riešenie cezhraničných dodávok medzi spoločnosťami v rámci Ahold Central Europe.
Kľúčové slová: informačný systém, prepojenie systémov, cezhraničné dodávky
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2009