Vytlačiť

 Názov: Výroba bude riadiť človeka
Autor: Ing. Romana Hricová, PhD. – Ing. Peter Knuth
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2008, str. 14 - 17
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori popisujú automatickú identifikáciu objektov, ktorý umožňuje strojom identifikovať reálne objekty. Účelom týchto technológii je zvýšenie efektívnosti výroby a logistiky. Autori v prvej časti popisujú všeobecnú charakteristiku RFID technológie, komponenty RFID systému a RF subsystém. V ďalšej časti autori popisujú podnikový a medzipodnikový subsystém. V ostatnej časti sú uvedené možnosti využitia RFID technológie vo výrobnej logistike. Súčasťou príspevku je viacero názorných obrázkov popisujúcich prácu technológie.
Kľúčové slová: technológia, RFID, aplikácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2009