Vytlačiť

 Názov: Navigačné systémy
Autor: Martin Beníček
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2008, str. 18 – 20
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá navigačnými prístrojmi určenými na stanovenie polohy užívateľa. Autor v prvej časti uvádza históriu GPS a diferenciu činností GPS. Ostatná časť popisuje navigačné prístroje určené pre cestnú dopravu, pričom sú predstavené najpoužívanejšie prístroje používané na navigáciu. Súčasťou príspevku je taktiež porovnanie technických parametrov vybraných prístrojov.
Kľúčové slová: technológia, navigácia, GPS
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2009