Vytlačiť

 Názov: Exhibice jako sklad: Evidenci všech komponent pro výstavní expozice pokryl moderní WMS
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2008, str. 42-43
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o zavedení systému, ktorého cieľom je sledovať stav aj aktuálnu polohu všetkých položiek. Konkrétne ide o WMS systém Accellos. Keďže ide o oblasť výstavníctva, požiadavky zákazníka boli špecifické, pretože skladované výrobky sa nepredávajú, ale len prepravujú, požičiavajú inštalujú a následne vracajú do skladu. Naviac systém pre evidenciu musel byť previazaný so systémom SAP.
Kľúčové slová: evidencia, WMS systém, expozícia
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2009