Vytlačiť

 Názov: Bezpečnosť kontajnerov v severoatlantickej preprave. (Containersicherheit im Nordatlantikverkehr).
Autor: York Schäfer
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 1, Februar 2008, s. 14-15
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Dobrých 600 000 kontajnerov sa ročne odosiela loďami z Bremhavenu smerom do amerických prístavov. Časť z toho odtiaľ ide už dnes priamo na Green Lane, kde colný úradník oddelí kontajnery s podozrením na výbušniny, chemické zbrane, radioaktívny materiál a tovar presskenuje. Od r. 2012 sa budú musieť, na príkaz americkej vlády, všetky kontajnery skenovať. Prevádzkovateľ terminálu, lodiarske spoločnosti a zasielatelia sa boja už teraz vysokých logistických a finančných nákladov.
Kľúčové slová: kontajner, Green Lane, prevádzkovateľ terminálu, lodiarska spoločnosť, zasielateľ, finančné náklady.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: marec 2009