Vytlačiť

 Názov: Jednotka OBU bude za 50 eur
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2009, str. 5
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá zavedenie mýtneho systému v SR z hľadiska technickej stránky. Predstavuje OBU jednotku pre mýtny systém v SR. V prvej časti príspevku je uvedená technológia, ktorá bude použitá pri výbere mýta, ostatná časť popisuje OBU jednotku z hľadiska jej technických parametrov. Príspevok tiež obsahuje dôležité termíny a pokuty vo vzťahu k elektronickému mýtu.
Kľúčové slová: cestná, doprava, mýto, OBU
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2009