Vytlačiť

 Názov: Deutche Post DHL testuje nový vývojový projekt v oblasti expresných zásielok
Autor: red
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 4/2009; str. 70
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku je predstavený nový softvér pre dynamické plánovanie prepravy expresných zásielok. Autor v prvej časti predstavuje technické parametre systému, pričom poukazuje na lepšie poskytované služby a istotu v plánovaní. Ostatná časť príspevku sa zaoberá inovatívnymi technológiami na ochranu životného prostredia.
Kľúčové slová: softvér, plánovanie, expresná, zásielka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2009