Vytlačiť

 Názov: RFID: namiesto eufórie vytriezvenie
Autor: js
Zdroj: Slovenský výber – mesačník manažmentu obchodu, 6/2009, str. 24 - 26
Vydavateľ: SON MEDIA, s.r.o., Bratislava
ISSN: 1335-9266
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok poukazuje na niektoré vlastnosti RFID technológie, jej prednosti a nevýhody, uvádza príklady použitia. Autor konštatuje, že v obchodoch budú mať naďalej prednosť čiarové kódy, RFID má však perspektívu uplatniť sa vo výrobe, skladovacích a distribučných procesoch. 
Kľúčové slová: RFID, automatická, identifikácia, efektivita
Spracovala: Miroslava Štaffenová, GS1 Slovakia
Zaradené: júl 2009