Vytlačiť

 Názov: Software jako služba – revoluce v IT
Autor: David Čapek
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2009, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje problematike používania softvéru ako služby zákazníkovi (SaaS – Software as a Service), ktorý nemusí byť fyzicky majiteľom softvérového produktu, ale postačuje mu dostupnosť softvéru u jeho poskytovateľa, napríklad prostredníctvom internetu. Článok analyzuje výhody a nedostatky takéhoto riešenia.
Kľúčové slová: softvér, informačná technológia, správca
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2009