Vytlačiť

 Názov: Dopravcovia čakajú na prepojenie RFID a satelitnej navigácie
Autor: Zdenka Adamčíková
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2009, str. 14 - 15
Vydavateľ: Ecopress a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Prebieha spustenie európskeho satelitného systému Galileo, na obzore je prepojenie navigácie s technológiou RFID, ktoré by umožnilo sledovanie tovaru kdekoľvek na svete. V článku je uvedených viacero prípadov testovania technológií, príkladov využitia. Súčasťou článku je zoznam satelitných navigačných systémov vo svete.
Kľúčové slová: RFID, navigácia, Galileo
Spracoval: Miroslava Štaffenová, GS1 Slovakia
Zaradené: október 2009