Vytlačiť

 Názov: Realita na cestách nahráva Fleet controllingu
Autor: Tomáš Jaroš
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2009, str. 16 - 18
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku systému pre riadenie vozidlového parku dopravcu. V prvej časti príspevku autor poukazuje na výhody riadenia vozidlového parku v čase hospodárskej krízy a vplyv na investície. Ďalšia časť rozoberá možnosti investície do IT a očakávania z týchto investícii.
Kľúčové slová: investícia, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2009