Vytlačiť

 Názov: IT řešení jako prevence krize
Autor: UaSLUNO
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2009, str. P8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o zavedení hlasovej technológie do riadenia distribučného skladu na Morave softvérovou spoločnosťou UaSLUNO. Ide o prvú aplikáciu v strednej Európe, ktorá používa český jazyk. V článku sú analyzované výhody tejto aplikácie, konkrétne v oblasti zníženia chybovosti riešenia, zvýšenia produktivity práce a výkonnosti skladu.
Kľúčové slová: IT, distribučný sklad, hlas,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2009