Vytlačiť

 Názov: Proti recesi investicemi do technologií
Autor: red.
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2009, str. P12
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o významných záveroch z mobilného prieskumu spoločnosti „CCV Informační systémy“ realizovaného na pražskom kongrese logistiky a dopravy EASTLOG 2009 a brnenskej konferencii Trendy v odvětví obchodu a potravinářství. Za efektívny nástroj v boji proti kríze sa považuje investovanie do IT ako aj využívanie informácií a analýz. Najžiadanejšou technológiou je EDI.
Kľúčové slová: informačná technológia, investícia, recesia, prieskum, EDI,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2009