Vytlačiť

 Názov: Viac bezpečnosti a pohodlia
Autor: Henrik De Spiegelaere
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2009, str. 66 - 67
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá nový systém pripojovania a odpojovania vozidiel v cestnej nákladnej doprave. Prezentovaný je automatizovaný systém, pri ktorom vodič nemusí vychádzať z kabíny vozidla. V ostatnej časti príspevku je rozobraná spoľahlivosť systému.
Kľúčové slová: pripájanie, cestná, doprava, vozidla
Spracoval: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2009