Vytlačiť

 Názov: Projekt Transpark
Autor: Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2009, str. 30 - 31
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje webovú aplikáciu Transpark, určenú na uľahčenie plánovania prepráv v cestnej doprave vzhľadom na možnosti vyhľadávania parkovacích kapacít. V príspevku je predstavená webová aplikácia – vyhľadávanie parkovísk pomocou mapy a pomocou textovej identifikácie. V ostatnej časti príspevku autor poukazuje na možnosti editácie parkovacích kapacít a rozširovanie databázy.
Kľúčové slová: cestná, doprava, parkovisko, parkovanie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010