Vytlačiť

 Názov: Umíte využít podniková data?
Autor: David Čapek
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2009, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok rieši efektivitu využívania podnikových údajov. Údaje v podniku v prípade ich správneho použitia predstavujú významný zdroj know-how a sú konkurenčnou výhodou podniku. Článok analyzuje spôsoby práce s údajmi a možnosti ich efektívneho využitia pri riadení firmy.
Kľúčové slová: informačný systém, údaje, firma
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2010