Vytlačiť

 Názov: Bezpečnostné systémy úžitkových automobilov
Autor: doc. Ing. Alexander Ikrinský, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 6/2010, str. 22 - 23
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku zvyšovania bezpečnosti cestnej dopravy používaním elektronických systémov. V prvej časti autor popisuje povinnú elektroniku a analyzuje známe systémy: protiblokovací brzdový systém, systém regulácie hnacej sily, elektronický brzdový systém a elektronickú reguláciu stability. V ostatnej časti autor popisuje nové systémy bezpečnosti: adaptívnu reguláciu bezpečnosti vzdialenosti a rýchlosti, systém varovania pred kolíziou, varovné systémy opustenia jazdnej stopy, systémy zmenšujúce následky kolízie, OnGuardMax a asistent mŕtvych uhlov. 
Kľúčové slová: cestná, doprava, bezpečnosť, elektronika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2010