Vytlačiť

 Názov: Zavedení mobilních terminálů přineslo výrazné zvýšení efektivity práce obchodníků
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2010, str. 28-29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok rieši zavedenie mobilných terminálov v praktických podmienkach konkrétnej firmy. Cieľom zavedenia mobilných terminálov pre obchodných zástupcov predajnej a distribučnej firmy bolo zefektívnenie a zrýchlenie ich práce. Systém umožňuje spracovávanie objednávok v teréne a informuje o stave skladových zásob. Pre centrálu firmy systém poskytuje informácie o aktivitách každého obchodného zástupcu. Firma odhaduje návratnosť investície do dvoch rokov.
Kľúčové slová: mobilný terminál, systém, obchodník
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010