Vytlačiť

 Názov: RFID navedie vozík na správne miesto
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 09-10/2010; str. 22 - 23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa zaoberá technológiou RFID vo vzťahu k manipulačnej technike. Autor v príspevku predstavuje technológiu, ktorá umožňuje optimalizovať skladovanie vo firme, pohyb po sklade a eliminuje riziko v prevádzke.
Kľúčové slová: informácie, bezpečnosť, riziko, ochrana
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2010